HSH Eiendom

Våre næringsbygg i Kristiansands-regionen leies ut til ulike formål. Dette inkluderer blant annet lager, produksjonslokale, kontorareal og helsevirksomhet. 

I nært samarbeid med kundene tilpasser og optimaliserer vi arealene for å gi et best mulig resultat for leietakerne. Vi er opptatt av arealeffektivitet, energiforbruk, profilering, miljøhensyn og markedsføring for våre kunder.

Gleden ved å skape

STYRKEN SOM EIENDOMSFORVALTER

I avdelingen jobber vi med eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling og har bred erfaring innen salg, markedsføring og kundepleie. Vi legger stor vekt på å holde nær dialog med våre leietakere, og arbeider kontinuerlig med forbedringstiltak som skal gi full leietakerdekning samt høy kundetilfredshet. Kundens behov styrer vår hverdag og våre tiltak.


Til toppen
Postadresse
Markensgate 42
4612, Kristiansand
Besøksadresse
Markensgate 42, 6.etg
4612, Kristiansand
post@hsh-as.no
38 10 58 00
Org. nummer: 920 022 138 MVA
Design: Fundamentet.no | Makeweb/CMS