Miljø

Vi bryr oss om miljøet!

HSH vil gjennom datterselskaper bidra til et mere bærekraftig samfunn gjennom å innarbeide en miljømessig tankegang i all virksomhet vi er involvert i.

Vi er opptatt av at det både i planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter etableres bærekraftige løsninger som kommer samfunnet til gode. Vi vil med fokus på fremtidens behov og anvendelse av ny teknologi bidra til å redusere bruk at naturressurser og energibehov. Vi vil også gjennom omtanke for både innvendige og utvendige miljøer skape sunne og trivelige boliger, arbeidsplasser og oppholdsrom.

Med vår kompetanse og erfaring vil vi samarbeide med og rådgi både offentlige og private kunder, og vil ønsker å være en tydelig aktør i bransjens miljøarbeid.

HSH har innarbeidet krav til miljøhensyn i rutiner for planlegging og gjennomføring av byggeoppdrag på lik linje med krav til ivaretagelse av kvalitet, helse og sikkerhet. HSH er også sertifisert Miljøfyrtårnsbedrift og gjennom rapportering og resertifisering jobber vi systematisk med miljøtiltak i hverdagen. 

Vårt mål er en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Vi har dessuten som målsetning å være en naturlig samarbeidspartner for miljøtankegang for våre aktuelle kunder.

Les mer om Miljøfyrtårn her.

Til toppen
Postadresse
Markensgate 42
4612, Kristiansand
Besøksadresse
Markensgate 42, 6.etg
4612, Kristiansand
post@hsh-as.no
38 10 58 00
Org. nummer: 920 022 138 MVADesign: Fundamentet.no | Makeweb/4