Personvernerklæring

Hos HSH er personvern viktig og vi er veldig opptatt av integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet av dine personopplysninger. Vi i HSH sørger alltid for at all behandling av personopplysninger til enhver tid følger gjeldende lover og regler, herunder personvernregelverket, GDPR og personopplysningsloven.
 
Denne erklæring for personvern vil gi deg opplysninger om hva vi samler inn, hvorfor det samles inn og hvilke rettigheter du har.


Behandlingsansvarlig for personlige data
HSH er behandlingsansvarlig for personopplysningene og lagrer og behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven med forskrifter, samt GDPR direktivene.
 
Hvilke personopplysninger blir behandlet?
HSH behandler følgende informasjon for å oppfylle formålet med behandling av personopplysningene:

 

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • E-post
 • Mobiltelefon
 • Finansinstitusjon
 • Kontonummer
 • Heftelser på eiendommen
 • Selvdeklarering (PEP)

I tillegg behandler HSH følgende informasjon som er lovpålagt og som innhentes via offentlige registre som f. eks: altinn.no, Ambita/Infoland, forretningsførere og finansinstitusjon:

 • Ligningsverdi
 • Kommunale opplysninger
 • Opplysninger i forbindelse med borettslag/sameie
 • Grunnboks utskrift
 • Heftelser
 • Restgjeld


Hvorfor innhenter vi opplysninger?
Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet av HSH for at vi skal kunne yte god service, oppfylle vår del av avtalen, drive markedsføring og oppfylle de krav som ellers stilles til vår virksomhet.


Herunder vil du finne følgende mer spesifikke formål for vår behandling av personopplysninger:

 • Markedsføre eiendom og mulighet for å besvare dine henvendelser relatert til nevnte markedsføring.
 • Markedsføre våre egne tjenester samt å kunne gi informasjon om tjenestene i tillegg til å  muliggjøre levering av disse tjenestene.
 • For å kunne kommunisere med og loggføre interessenter og budgivere.
 • For å kunne oppfylle avtale med kunder om å vurdere verdi på eller formidle salg av deres bolig/eiendom.
 • Som et ledd i vår rekruttering av medarbeidere.
 • Som et ledd i våre kontrolltiltak for forbedring og kontroll av vår virksomhet.
 • Bruk i hensyn analyse, statistikk og informasjonsformål ved bruk av våre nettsider.

Underleverandører (databehandlere)
HSH benytter underleverandører for å gjennomføre tjenesten, herunder til å drifte kommunikasjonsverktøy. Vi kan også engasjere samarbeidspartnere for å utføre analyser og spørreundersøkelser. Dette gjør det mulig å tilby deg som kunde bedre betingelser og tjenester. HSH er ansvarlig for all databehandling utført av underleverandører. Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdras til andre.


Overføring av personopplysninger til tredjepart.
Som kunde er du beskyttet av personopplysningsloven, noe som innebærer at personopplysningene du gir oss, ikke vil bli delt eller spredt til tredjeparter. Opplysningene behandles konfidensielt og brukes utelukkende til de formål som fremgår av erklæringen, og som du godkjenner når du fyller inn opplysningene dine som kunde hos oss. Dermed kan du alltid føle deg trygg når du oppgir opplysninger til oss.


Oppbevaring av data
Persondata vil aldri bli lagret lenger enn det som er nødvendig for oss for å oppfylle vår del av avtale eller for å oppfylle formålene i denne erklæring. Vi oppbevarer alle dokumenter i sammenheng med salg og kjøp av eiendom i minimum 10 år, jf. Forskrift om eiendomsmegling § 3-7. Du kan når som helst kontakte oss og kreve at vi sletter dine personopplysninger, så lenge opplysningene ikke inngår i forskrift nevnt ovenfor.


Retten til innsyn og endring av personlig data
Du kan kontakte oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal rettes eller slettes. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter dine opplysninger til markedsføringsformål (for eksempel utsendelse av SMS og nyhetsbrev).
Kontaktdetaljer til HSH
Markensgate 42, 4612 KRISTIANSAND
Tlf: 900 38 738
E-post: kirsten.vik@hsh-as.no

 
Avslutte ditt samtykke
Om du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, respekterer vi selvsagt det.


Våre abonnenter kan enkelt melde seg av vår e-postservice (nyhetsbrev). Dette kan du gjøre gjennom å klikke på avmeldingslinken som finnes i nedre del av alle nyhetsbrev fra HSH.


Ønsker du ikke å motta SMS? Da kan du sende SMS med kodeord HSH STOPP til 2012.


Om du har spørsmål om våre kommunikasjonskanaler via SMS eller nyhetsbrev, er du velkommen til å sende oss en e-post til kirsten.vik@hsh-as.no


Endring av personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre denne personvernerklæringen. Ved større oppdateringer vil vi informere om dette.


Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener at HSH ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven og GDPR direktivene. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

Til toppen
Postadresse
Markensgate 42
4612, Kristiansand
Besøksadresse
Markensgate 42, 6.etg
4612, Kristiansand
post@hsh-as.no
38 10 58 00
Org. nummer: 920 022 138 MVADesign: Fundamentet.no | Powered by Makeweb!